• Theo lực lượng chức năng, tại khu vực gần cửa cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (phía Campuchia), hàng ngày có khoảng 60 đến 70 ghe chở lúa, trọng tải mỗi ghe từ 10 đến 15 tấn không khai báo hải quan. Lợi dụng thời cơ thuận lợi để nhập lậu vào Việt Nam.
    Sổ tay