• Tích tụ đất nông nghiệp để mở rộng diện tích canh tác nuôi trồng được xem là yếu tố phát triển nông nghiệp bền vững, tránh được những chiến dịch giải cứu quanh năm. Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng các hình thức khác nhau…
  Nông Nghiệp Nông Thôn • Các tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp là chìa khóa của nông nghiệp tương lai trong khi các nông dân nỗ lực trên ruộng đồng để nuôi sống thế giới với nguồn tài nguyên thiên nhiên giới hạn.
  Nông Nghiệp Nông Thôn


 • DN&TH; Trong báo cáo được Tổng cục Thống kê công bố mới đây về tình hình phục hồi mạnh mẽ của ngành nông nghiệp trong với mức tăng trưởng gần 3% trong năm 2017, đóng góp 0,44 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng GDP 6,81%. Những đóng góp trên cho thấy một tín hiệu lạc quan để ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển hơn nữa trong năm 2018 này...
  Nông Nghiệp Nông Thôn • Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 14 hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
  Nông Nghiệp Nông Thôn

 • Nông nghiệp 6 tháng đầu năm tăng trưởng khá ấn tượng, tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, đây chỉ là những kết quả bước đầu của ngành trong năm 2018, toàn ngành không chủ quan, bởi nhiều khó khăn, thách thức lớn còn phía trước.
  Nông Nghiệp Nông Thôn