• Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng về kinh tế, nhất là khi chúng ta đã ký kết 13 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có những hiệp định có quy mô lớn và các tiêu chuẩn cao như CPTPP, EVFTA... Thế nhưng, bức tranh hội nhập không phải là màu hồng do những nguyên nhân từ chủ quan đến khách quan. Trong đó, nông sản thường là mặt hàng dễ tổn thương nhất khi có xáo trộn, đối đầu với hàng hóa của các nước khác...
    Nông Nghiệp Nông Thôn

  • Nhu cầu đối với các mặt hàng nông sản chất lượng của Việt Nam đang ngày càng tăng cao tại thị trường Hoa Kỳ. Nắm bắt cơ hội đó, các nhà xuất khẩu trong nước đang nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường tiềm năng này.
    Sổ tay  • Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được triển khai mạnh mẽ trên cả nước là động lực thúc đẩy phát triển các sản phẩm của nhiều vùng, miền khác, tạo sức bật cho nông nghiệp, nông thôn. Các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp đặc trưng của mỗi địa phương được hỗ trợ phát triển theo chuỗi giá trị, chế biến sâu. Nông sản Việt nhờ đó đã được nâng tầm, vươn tới nhiều thị trường, đặc biệt là những thị trường khó tính.
    Nông Nghiệp Nông Thôn