• Cách đây khoảng 1 -2 thập niên, người ta thường lấy lí do hạ tầng, dịch vụ, giáo dục tại các thành phố lớn tốt để bon chen sinh sống, làm việc tại các khu đô thị chật trội, khói bụi, ồn ào. Nhưng nay thời thế đã khác...
    Sổ tay

  • Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 14 hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
    Nông Nghiệp Nông Thôn