• Ưu đãi giá mạnh khi đặt trước, cho người nổi tiếng mua xe, các lãnh đạo doanh nghiệp đặt xe theo lô lớn cũng như liên kết với các hệ thống khác trong hệ sinh thái Vingroup... góp phần giúp VinFast ghi điểm ngay khi xe chưa được bán ra.
    Thị trường