• DN&TH: Ngày 15/05/2019 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức “Hội nghị ổn định kinh tế và cạnh tranh doanh nghiệp”. Chương trình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý của hàng trăm doanh nghiệp, các nhà quản lý, nhà đầu tư. Đây là một diễn đàn được tổ chức với mục đích thảo luận về phát triển kinh tế, thúc đẩy cạnh tranh doanh nghiệp và cũng là cơ hội để các doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác.
    Tin Tức