• Trong “cơn bão” dịch tả lợn châu Phi, nhiều trang trại đã chuyển sang nuôi gia cầm. Nếu không phát triển theo quy hoạch, việc đối mặt với nhiều rủi ro là khó tránh khỏi khi mà thịt ngoại giá rẻ đang ồ ạt vào Việt Nam, cánh cửa xuất khẩu chưa rộng mở.
    Sổ tay