• Đến máy móc cũng cần thời gian nghỉ ngơi huống chi con người và câu chuyện hàng loạt chuyến bay của Vietjet Air bị chậm, huỷ chuyến do phi công đình công là điều dễ hiểu. Trách sao được phi công khi họ buộc phải làm việc quá tải, vắt kiệt sức lực…(!?)
    Vấn Đề Sự Kiện