• Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
  Chính sách mới • “Tôi đặt câu hỏi với các chuyên gia là dự báo nào chắc chắn nhất? Họ trả lời rằng điều chắc chắn nhất là chưa có gì chắc chắn. Bối cảnh Thế giới năm 2018 bất định như vậy mới thấy ý nghĩa của thành tựu chúng ta đạt được. Việt Nam vẫn phát triển ổn định giữa điều kiện Thế giới bất định!”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.
  Kinh Tế

 • Ngày 24.2, tại huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An; Bộ NNPTNT tổ chức Hội nghị công bố và triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025”.
  Nông Nghiệp Nông Thôn • “Cần sớm đánh giá để xây dựng cơ chế, chính sách và dự toán kinh phí trong đầu tư công trung hạn để triển khai kịp thời ngay khi bắt đầu giai đoạn 2021- 2025”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh khi chủ trì họp để chuẩn bị tổng kết nhiều Nghị quyết của Trung ương.
  Nông Nghiệp Nông Thôn

 • Ngày 22/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và kinh tế tập thể.
  Tin Tức