• Quy hoạch chung và tầm nhìn tổng thể đến năm 2030 - 2050 sẽ xây dựng thành phố Vinh cùng với thị xã Cửa Lò trở thành một trong những đô thị ven biển của Việt Nam; là nơi giao thoa kinh tế và phát triển kết cấu hạ tầng với khu kinh tế Đông Nam của tỉnh Nghệ An và là trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ.
    Tin tức kinh tế