• Với tổng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 7,07 tỷ USD trong năm 2018, chiếm 22% tổng vốn đầu tư FDI của cả nước trong 2018 - TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương có nguồn vốn FDI cao nhất cả nước nhờ môi trường đầu tư hấp dẫn cũng như sự quan tâm, hỗ trợ hiệu quả của Chính quyền thành phố cho các nhà đầu tư nước ngoài.
    Tin tức kinh tế