Thứ ba, 29/09/2020, 17:06

Tags

: rua-troi-dat
  • Trồng rừng gỗ lớn nâng cao giá trị rừng trồng

    2019-10-02 09:26:17
    Chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao cho các hộ gia đình, mà còn hạn chế xói mòn, rửa trôi đất… góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và chống biến đổi khí hậu.