• DN&TH; Từ ngày 3 - 5.10.2018, tại Thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra hoạt động trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ năm 2018 (TechDemo Cần Thơ 2018) với chủ đề “Đổi mới công nghệ - Sáng tạo, hội nhập và phát triển”.
    Nông nghiệp công nghệ cao

  • Sản xuất nông nghiệp kiểu tiểu nông, manh mún, tùy tiện thường kéo theo một loạt hệ lụy như hiệu quả kinh tế thấp, công nghệ lạc hậu, không thu hút được doanh nghiệp vào đầu tư, vệ sinh an toàn thực phẩm khó quản lý.
    Nông Nghiệp Nông Thôn


  • Bàn về khái niệm “bất động sản nông nghiệp”, TS. Nguyễn Hữu Thọ cho rằng: “Bất động sản nông nghiệp bao gồm quyền sử dụng đất nông nghiệp và các tài sản trên đất nông nghiệp, ví dụ như trang trại, nhà xưởng, nhà kính, liên quan đến sản xuất nông nghiệp”.
    Bạn đọc quan tâm