• Câu chuyện của Món Huế ở thời điểm này đã trở thành case study cho hoạt động kinh doanh chuỗi. Ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch tập đoàn CenGroup, người đang rót vốn cho rất nhiều công ty startup với vai trò nhà đầu tư (shark) đã lên tiếng về sự sụp đổ của thương hiệu này.
    Doanh nghiệp