• Mỗi người đều nhận thấy là tất cả mỗi hành động hàng ngày trong cuộc sống như đi lại, sử dụng máy tính, giấy, ăn uống, mua sắm, giải trí…ta đều đang sử dụng tài nguyên của Trái đất? Ví dụ, để đi lại được cần phải có xăng, dầu được khai thác từ thiên nhiên.
    Môi trường sống


  • "Sống xanh" đang có sức lan toả không hề nhỏ tới một bộ phận giới trẻ. Cô bạn Võ Cao Kỳ Duyên (học sinh lớp 12 Chuyên Văn, Trường THPT Hoàng Lê Kha, Tây Ninh) là một trong số những bạn trẻ tiêu biểu với vai trò "thủ lĩnh" của nhiều chương trình lan tỏa lối sống xanh, góp phần bảo vệ môi trường tại trường học và địa phương.
    Môi trường sống