• Có thể nói, bên cạnh dịch bệnh, xuất khẩu khó khăn cũng là tác nhân đặc biệt quan trọng khiến tăng trưởng của khu vực nông nghiệp nước ta tụt dốc trong nửa đầu năm nay. Trong đó, khó khăn trong việc xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc là yếu tố nổi bật. Đương nhiên, những khó khăn này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân cộng hưởng lẫn nhau, song nguyên nhân chủ quan giữ vai trò rất quan trọng.
    Sổ tay