• DN&TH; Trung Quốc hiện là thị trường lớn nhất cho các loại nông sản chủ lực của Việt Nam như rau quả, chè, gạo cà phê. Tuy nhiên gần đây thị trường này đang siết chặt nhập khẩu bằng các hàng rào như thuế quan, thậm chí đóng cửa một số cửa khẩu tiểu ngạch, gây khó khăn cho hàng hoá Việt Nam. Lối đi nào cho nông sản Việt khi cánh cửa dẫn vào thị trường Trung Quốc đang dần hẹp lại?
    Nông nghiệp công nghệ cao
  • Bình Định đang có khoảng 10.000ha dừa. Hiện nay, dừa nguyên liệu ở Bình Định chủ yếu được xuất thô sang thị trường Trung Quốc, chỉ một phần nhỏ được đưa vào chế biến.
    Sổ tay