• Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới còn thói quen sử dụng thịt nóng. Tuy nhiên, tiêu thụ thịt mát lại là xu hướng phát triển của ngành công nghiệp giết mổ, chế biến thịt trên thế giới trên nguyên tắc “nhanh, lạnh, sạch”.
  Sổ tay

 • Thịt mát là sản phẩm được tiêu thụ nhiều tại các quốc gia tiên tiến trên thế giới (EU, Mỹ). Trong tương lai, thịt mát cũng là xu hướng phát triển của nền công nghiệp giết mổ, chế biến thịt cũng như xu hướng tiêu dùng mới tại Việt Nam. Chế biến thịt lợn mát là mục tiêu hướng đến trong quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ nhỏ lẻ sang chế biến công nghiệp, quản lý theo chuỗi, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng các tiêu chí xuất khẩu của các thị trường.
  Sổ tay

 • Dịch tả lợn châu Phi (ASF) làm ảnh hưởng đến mảng thức ăn chăn nuôi của Masan nhưng theo tính toán, diễn biến này có tác động không đáng kể lên lợi nhuận. Mặt khác, ASF đang tạo ra cơ hội để Masan đẩy mạnh mảng kinh doanh thịt mát. Masan đã nâng mục tiêu nội bộ cho doanh thu thịt mát năm 2019 từ khi ASF xảy ra.
  Tin tức kinh tế


 • Sau thành công với Tiêu chuẩn (TCVN) thịt mát dành cho thịt lợn, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN-PTNT) kết hợp Hội Chăn nuôi Việt Nam tiến hành xây dựng tiêu chuẩn quốc gia thịt mát cho thịt trâu, bò.
  Nông nghiệp công nghệ cao