• Theo PGS.TS Phạm Hoàng Anh, viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học ngân hàng – Học viện Ngân hàng, việc NHNN dừng cho vay ngoại tệ kể từ tháng 4.2019 theo quy định tại Thông từ 42/2018/TT-NHNN là cần thiết. Việc siết cho vay ngoại tệ sẽ góp phần giảm tình trạng đô la hóa tiền vay trong nền kinh tế, góp phần năng cao hiệu lực điều hành chính sách tiền tệ.
    Doanh nghiệp