• Ngày 11/1, tại trụ sở Chính phủ, tiếp ông Shim Won Hwan, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Điện tử Samsung, Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Samsung tiếp tục thực hiện cam kết mở rộng các cơ sở sản xuất tại Việt Nam.
    Kinh Tế


  • Khởi nghiệp là để làm giàu cho mình, làm giàu cho đất nước. Khởi nghiệp là để kiến tạo hạnh phúc, hướng đến một xã hội văn minh, để tạo dựng thịnh vượng đích thực ngay từ trong ngôi nhà của mình.
    Tiêu điểm