• Trong bối cảnh hợp tác kinh tế Việt Mỹ nhiều thuận lợi và có triển vọng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, việc mở đường bay thẳng từ Việt Nam sang Mỹ là điều có thể và Bamboo Airways làm “người tiên phong”. Đây cũng là kỳ vọng mà lãnh đạo của hãng hàng không này hướng tới và hoàn toàn có thể thực hiện được.
    Tiêu điểm