Thứ tư, 23/06/2021, 02:34

Tags

: trach-nhiem-xa-hoi-cua-doanh-nghiep
  • Cần nhiều giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp

    2018-11-13 11:40:05
    Sáng ngày 13/11, tại Hà Nội, Ban Quản lý Chương trình 585 phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự- kinh tế, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan đã tổ chức “Hội nghị đối thoại về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” nhằm bàn về các vấn đề trách nhiệm xã hội của Việt Nam, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.