• Trong top 20 “nữ tướng” của doanh nghiệp có mặt trong danh sách phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 vắng những cái tên nổi tiếng như Nguyễn Thanh Phượng, Trần Uyên Phương, Dương Thị Mai Hoa…
    Doanh nghiệp  • Ái nữ của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho rằng truyền thông gia đình là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, F1 cần đặt mình vào vị trí của những đứa con sinh ra đã phải gánh trọng trách quá lớn.
    Doanh nghiệp