• DN&TH; Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu trong năm vừa qua không ngừng phát triển và có nhiều đổi mới theo sự phát triển của nền báo chí hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả. Nhân dịp Tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, Ban Biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu đã trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều cố gắng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tạp chí.
    Tiêu điểm