• Anh Mai Trung 44 tuổi, ở thôn Kinh Trừng, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), ngồi xổm sát vách nhà, phía trước mặt là khoảng sâu hoắm do đất vườn bị sụt xuống.
    Môi trường sống