Thứ hai, 21/09/2020, 23:44

Tags

: tuy-loc
  • Nông thôn Tuy Lộc đổi mới

    2019-09-11 09:52:51
    Tuy Lộc là xã miền núi xa xôi của huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) từng là vùng đất nghèo khó. Nhưng nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế làng nghề, Tuy Lộc nay đã trù phú, đời sống người dân ấm no, chuẩn bị cán đích nông thôn mới (NTM).