• Người đại diện vốn doanh nghiệp của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) tại Công ty Cổ phần (CP) Bảo vệ thực vật Sài Gòn trong năm 2018 đi nước ngoài 11 lần nhưng lãnh đạo SAGRI “qua mặt”, cụ thể là không xin ý kiến Chủ tịch UBND TPHCM.
    Bạn đọc quan tâm