• DNTH: Một trong nhiều hoạt động hưởng ứng chương trình Festival “Về miền Quan họ - 2019” và Kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức đoàn FAMTRIP khám phá miền quê văn hiến Kinh Bắc – Bắc Ninh năm 2019 với sự tham gia của gần 40 Doanh nghiệp lữ hành.
    Vấn Đề Sự Kiện