• Tại cuộc đối thoại sáng ngày 23/12, nhiều kiến nghị đã được các doanh nghiệp gửi tới Thủ tướng và các thành viên Chính phủ. CEO Vingroup mong Chính phủ có chính sách hỗ trợ về thuế phí để doanh nghiệp này “có thể khởi nghiệp thuận lợi hơn trong lĩnh vực ô tô sử dụng động cơ điện”.
    Doanh nghiệp