• Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp Bộ Ngoại Giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư với chủ đề “Hợp tác phát triển bền vững” nhằm xây dựng Vĩnh Long thành một điểm đến thân thiện, thu hút đầu tư sâu rộng trên toàn tỉnh.
    Dự án

  • Đến nay, Vĩnh Long có 45/89 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 1 thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Với kết quả này, chương trình MTQG xây dựng NTM Vĩnh Long về đích trước 2 năm so với kế hoạch.
    Nông Nghiệp Nông Thôn