• Tôi đề nghị các trường đại học, các học viện có thể bằng nhiều cách thức khác nhau, chẳng hạn như có thể thành lập các doanh nghiệp (DN) đổi mới sáng tạo để tham gia phát triển các sản phẩm nông nghiệp OCOP và các sản phẩm khác từ nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên...”.
  Nông Nghiệp Nông Thôn


 • Để hạn chế tình trạng trải thảm đỏ thu hút đầu tư, song doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn liên tục báo lỗ. Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần tự đi trên đôi chân của mình, thúc đẩy kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường kinh doanh...
  Tin tức kinh tế
 • Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã phê phán vấn đề giải ngân chậm trong 2 Chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng Nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững đã cản trở tới ý nghĩa an sinh xã hội rất lớn của chương trình tới người dân, nhất là ở các vùng khó khăn.
  Tin Tức

 • Trong Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM tổ chức ngày 4/10 tại Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Thái Nguyên xác định xây dựng NTM là chương trình liên tục, phát triển bền vững, không chạy theo thành tích, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, tập trung xây dựng NTM thôn bản.
  Nông Nghiệp Nông Thôn