• Đánh giá chung, sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM, diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, chất lượng đời sống vật chất của người dân được nâng cao. Cùng với đó, nhiều giá trị văn hóa được người dân bảo tồn, phát huy hiệu quả
    Nông Nghiệp Nông Thôn

  • Nằm ở tốp 120 xã điểm của tỉnh Vĩnh Phúc trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo là địa phương miền núi nhiều khó khăn, nhưng đã về đích rất sớm, từ cuối năm 2013.
    Nông Nghiệp Nông Thôn
  • Nhằm chuẩn bị cho Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (HND VN) về “Xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại” và “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ, đào tạo nghề và đào tạo việc làm cho nông dân”, ngày 18/9, Đoàn khảo sát của Trung ương HND VN do Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Định dẫn đầu đã làm việc với các địa phương làm nông thôn mới (NTM) tại tỉnh Đồng Nai.
    Nông Nghiệp Nông Thôn