• Trên tinh thần “bứt phá” ở mọi phương diện về kinh tế- xã hội của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương quán triệt tinh thần này khi triển khai 2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2019.
    Nông Nghiệp Nông Thôn
  • Thời kỳ đầu xây dựng nông thôn mới (NTM) thì Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (lúc đó còn là thị xã) có 4 xã đăng ký xây dựng NTM, nhưng không về đích cùng.
    Nông Nghiệp Nông Thôn