Tập huấn chuyên đề “ Văn hóa tổ chức trong trường Phổ thông”

2018-09-29 11:08:27 admin

DN&TH; Sáng 29 tháng 9 năm 2018 tại Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội tổ chức thực hiện tập huấn chuyên đề “ Văn hóa tổ chức trong trường Phổ thông” do Tiến sĩ Lê Thảo Nguyên, Giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông Tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao đổi những nội dung chuyên đề cho CB –GV –NV của trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Trường PTCS Xã Đàn, Trường Tiểu học Bình Minh.


 

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Thực hiện Chương trình số 04- Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “ Phát triển văn hóa- xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 – 2010. Tại buổi tập huấn TS Lê Thảo Nguyên đã trao đổi các nội dung làm thế nào để phát huy sức mạnh của đội ngũ CBGV- NV nhà trường góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm chính trị, kinh tế xã hội của đất nước. Ngoài ra việc xác định nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV- NV thực hiện tốt kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp cũng là một trong những nội dung được trao đổi sôi nổi trong buổi tập huấn.

Tiến sĩ Lê Thảo Nguyên đang trao đổi cùng CBGV- NV các trường.

Lớp tập huấn này giúp cho CBGV- NV hiểu và thực hiện tốt các chuẩn mực xử sự trong giảng dạy, công tác; trong quan hệ xã hội cũng là định hướng để CBGV – NV có các chuẩn mực trong giải quyết công việc với nhà trường, gia đình và xã hội.

 

Vũ Sơn