THACO đề xuất đầu tư 5 dự án diện tích hàng trăm ha tại Quảng Nam

2019-03-04 08:21:02 admin

CTCP Ô tô Trường Hải (THACO) đề xuất tỉnh Quảng Nam đầu tư 5 dự án mới, trong đó có dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng; Khu đô thị Chu Lai.


Ngày 2/3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam thông tin, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã chủ trì làm việc với lãnh đạo THACO nghe báo cáo đề xuất đầu tư các dự án mới tại Khu kinh tế mở Chu Lai. 

THACO đề xuất đầu tư 5 dự án diện tích hàng trăm ha tại Quảng Nam - Ảnh 1.

Một góc Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam hiện nay. (Ảnh: Văn Luận).

Qua buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh này thống nhất với THACO các dự án như sau:

Một là Dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng. Theo đề xuất, điều chỉnh giảm phần diện tích (khoảng 68,2 ha) thuộc quy hoạch Khu công nghiệp Bắc Chu Lai giai đoạn 2 (hiện do Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Chu Lai làm chủ đầu tư) sang phạm vi dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng và đồng thời bổ sung khoảng 70 ha khu vực giáp với đường ĐT.617 (thuộc đất quy hoạch công nghiệp theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ) vào Khu công nghiệp Bắc Chu Lai giai đoạn 2 để bù lại phần diện tích giảm nêu trên. 

Hai là Dự án Khu công nghiệp phục vụ nông - lâm nghiệp Nam Tam Anh (khoảng 451 ha). Thống nhất để THACO khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai lập hồ sơ, thủ tục trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành Trung ương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Ba là thống nhất việc đề xuất đầu tư Dự án nâng cấp và mở rộng cảng Chu Lai đón tàu 50.000 tấn của THACO. THACO chủ động làm việc với Bộ Giao thông vận tải để được hướng dẫn cụ thể, lập thủ tục đầu tư theo đúng quy định để kịp triển khai thực hiện.

Bốn là đồng ý về chủ trương cho THACO làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở công nhân và tái định cư Tam Hiệp (diện tích khoảng 30 ha) để đầu tư phát triển nhà ở phục vụ chỗ ở cho công nhân của THACO làm việc tại Khu kinh tế mở Chu Lai và phục vụ tái định cư cho các hộ bị giải tỏa của các dự án đầu tư của THACO tại Khu kinh tế mở Chu Lai. 

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai hướng dẫn Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và THACO lập hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định, tham mưu trình UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện.

Năm là Dự án Khu đô thị Chu Lai. UBND tỉnh Quảng Nam giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai lập thủ tục đăng ký bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở Khu đô thị Chu Lai (diện tích khoảng 267 ha), gửi Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận (trường hợp vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh) để phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện. 

Đồng thời giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chủ trì tổ chức lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000).

Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh có văn bản báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư các dự án mới tại Khu kinh tế mở Chu Lai theo đề xuất của THACO để chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

 

 

 

Văn Luận

Theo Kinh tế & Tiêu dùng