Thái Bình sẽ xử lý nghiêm những sai phạm diễn ra trong nhiều năm qua

2019-10-11 19:10:46 admin

Ngày 10/10/2019, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thái Bình Trần Ngọc Tuấn cho biết, sẽ xử lý về trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan qua các thời kỳ để xảy ra sai phạm.


Buổi họp báo thu hút sự quan tâm của đông đảo các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh

Thực hiện các kiến nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ về khắc phục các tồn tại, hạn chế và xử lý kinh tế.Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình vừa tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội chín tháng đầu năm, trong đó dành nhiều thời gian thông tin cho các cơ quan báo chí T.Ư, địa phương về kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Buổi họp báo thu hút sự quan tâm của đông đảo các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh bởi tính chất và những khuyết điểm, sai phạm diễn ra trong nhiều năm qua ở tỉnh Thái Bình trong những giai đoạn trước đây được cụ thể hóa bằng buổi công bố Kết luận thanh tra số 1650/TB-TTCP diễn ra ngày 19-9 vừa qua tại trụ sở UBND tỉnh Thái Bình do Thanh tra Chính phủ tổ chức thực hiện.

Đáng chú ý, công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm sở, ngành và một số huyện, thành phố chưa được tiến hành thường xuyên, còn có đơn vị chưa tổ chức triển khai thực hiện. Việc tiếp công dân định kỳ của chủ tịch UBND một số huyện, thủ trưởng một số sở, ngành chưa đầy đủ theo quy định, như các huyện: Vũ Thư, Kiến Xương, Thái Thụy và các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng; không ban hành thông báo kết luận tiếp công dân, chỉ đạo sau buổi tiếp công dân định kỳ; năng lực và trình độ của một số cán bộ tiếp công dân chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ…

Một số cuộc thanh tra tại một số sở, ngành và cấp huyện chưa bảo đảm quy định về trình tự, thủ tục, như: không phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra, không phân công thực hiện giám sát hoạt động của đoàn thanh tra. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống tham nhũng và việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng hiệu quả còn chưa cao. Việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập tại một số đơn vị còn mang tính hình thức …

Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ những vấn đề còn hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai của cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Đồng chí Trần Ngọc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, HĐND, UBND tỉnh, Người phát ngôn của UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, ông Trần Ngọc Tuấn, Chánh văn phòng UBND tỉnh Thái Bình, đồng thời là người phát ngôn của UBND tỉnh cho biết: ngày 7-10 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 99 thực hiện Kết luận thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ. Ông Tuấn nêu rõ, mục đích của Kế hoạch là triển khai đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả Kết luận thanh tra; khắc phục những tồn tại, hạn chế và xử lý nghiêm những vi phạm; góp phần nâng cao hiệu quả về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, quản lý đất đai, môi trường trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; quản lý đất đai và môi trường; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm nhằm tăng cường kỷ cương, pháp luật trong tổ chức thực hiện quản lý nhà nước.

Về nội dung cụ thể, tỉnh Thái Bình sẽ xử lý về trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan qua các thời kỳ để xảy ra sai phạm; thực hiện các kiến nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ về khắc phục các tồn tại, hạn chế và xử lý kinh tế.

Theo kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kết luận thanh tra trước ngày 31-12-2019.

 

Theo Trịnh Đồng/VNHN