Thạnh Phú xây mới, nâng cấp hơn 450km đường nông thôn

2019-09-10 10:29:27 admin

Cuối năm 2010, qua rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí nông thôn mới (NTM), toàn huyện Thạnh Phú (Bến Tre) chỉ có 01 xã đạt 6 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 2- 5 tiêu chí.


10-11-42_471
Một tuyến đường NTM của huyện.

Hệ thống giao thông nhiều bất cập, không đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, khi ấy cả huyện Thạnh Phú không có xã nào đạt tiêu chí số 2 về giao thông.

Để phát huy vai trò chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong xây dựng NTM, đầu năm 2011 Huyện ủy Thạnh Phú đã ban hành Nghị quyết số 04 về việc triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Chỉ đạo các xã tập trung xây dựng NTM, tổ chức triển khai đồng bộ và nghiêm túc. Trong số 19 tiêu chí NTM thì tiêu chí giao thông được huyện quan tâm thực hiện sớm.

Nhờ sự tập trung quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền các cấp trong huyện, đến nay, huyện Thạnh Phú có 09/17 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông, tăng 9 xã so với thời điểm tháng 12/2010. Hệ thống giao thông được đầu tư xây mới và nâng cấp, từng bước phục vụ nhu cầu sản xuất và dân sinh.

Huyện xây mới và nâng cấp hơn 450km đường nhựa, bê tông; xây mới hơn 330 cây cầu với nguồn vốn huy động gần 750 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân đã góp hàng ngàn ngày công và hàng chục tỷ đồng, tự nguyện hiến hàng chục ha đất nông nghiệp để mở rộng đường trục ấp, đường giao thông nội đồng.

Nhiều cá nhân và tập thể tự giác, tích cực vận động nhân dân hiến đất đai, hoa màu, ủng hộ kinh phí làm đường giao thông nông thôn được biểu dương, như ông Đặng Văn Nhanh ở xã An Điền hiến hơn 1.000m2 đất; ông Lê Văn Cường, xã An Qui hiến hơn 2.100m2 đất…

 

 

 

Theo MINH MỪNG

Báo Nông Nghiệp