Thanh tra tỉnh Bắc Giang tái khẳng định sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang

2018-11-24 09:21:14 admin

Trước khiếu nại của Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang, mới đây Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã tái khẳng định sai phạm tại Dự án hơn 250 tỷ đồng này.


Trước đó, Pháp luật Plus đã đăng tải thông tin về hàng loạt vi phạm tại Dự án Khối điều trị nội trú, Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, hệ thống khí y tế và các hạng mục phụ trợ bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang do Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư.

Mới đây, trước sự phản ứng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang về kết luận thanh tra, thanh tra tỉnh Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra rà soát lại nhiều hạng mục.

Sáng nay (ngày 22/11) trả lời báo chí ông Trương Văn Nam, Chánh thanh tra tỉnh Bắc Giang cho biết: Sau quá trình rà soát, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã giữ nguyên các nội dung kết luận sai phạm tại dự án này.

Đồng thời, ông Nam cũng cho biết Thanh tra tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục làm rõ thêm các nội dung khác tại dự án này.

Các sai phạm tại dự án này đã từng đường Thanh tra tỉnh Bắc Giang kết luận cụ thể như sau:

Theo KLTT, đối với việc phê duyệt kế hoạch và lựa chọn thầu, tại gói thầu số 8 trong 9 gói chỉ định thầu qua kiểm tra xem xét thấy chủ đầu tư và Ban quản lý dự án chưa cam kết tiết kiệm 3% theo quy định.

Việc phê duyệt giá gói thầu xây lắp, Chủ đầu tư đã không lập, cập nhật dự toán gói thầu làm cơ sở để tổ chức lựa  chọn nhà thầu, vi phạm Khoản 3, Điều 30 Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định một số nội dung và quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tại dự toán gói thầu số 10: Cung cấp lắp đặt thiết bị khí sạch, khí y tế được tính đúng đơn giá, định mức và khối lượng là: 42.177.175.000đ.

Ngày 28/12/2016, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 116/QĐ-BVĐKT về việc phê duyệt lựa chọn kết quả nhà thầu gói thầu số 10 do Công ty CP thương mại Việt Phúc trúng thầu, với tổng số tiền 41.550.000.000 đồng, giảm so với gói thầu xây lắp được duyệt là 1.308.943.000đ tương ứng với tỷ lệ 3%- Hình thức hợp đồng đơn giá cố định.

Nhà A2 của bệnh viện mới được xây dựng.

 

Tuy nhiên do Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Đơn vị thẩm tra, thẩm định và Tư vấn thiết kế áp dụng thuế suất GTGT không đúng (tăng 5%), với số tiền sai tăng 681.768.000 đồng (quá trình lập hồ sơ dự thầu, nhà thầu không loại bỏ giá trị sai tăng). Như vậy, Công ty CP Việt Phúc mới chỉ giảm giá gói thầu xây lắp so với dự toán gói thầu 1,48%.

Dự toán gói thầu số 11: Xây dựng lắp đặt camera quan sát, hệ thống âm thanh, báo gọi (điện nhẹ) được tính đúng theo đơn giá, định mức và khối lượng là: 12.574.107.000đ.

Vẫn ngày 28/12/2016, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 114/QĐ-BVĐKT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11 do Công ty TNHH Công trình Tiên Tiến AIC trúng thầu, với tổng số tiền là 12.326.397.000đ giảm giá so với giá gói thầu xây lắp được duyệt tương ứng với tỷ lệ 3% - Hình thức hợp đồng trọn gói.

Tuy nhiên do Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Đơn vị thẩm tra, thẩm định và Tư vấn thiết kế không kiểm soát kỹ áp dụng sai đơn giá (Máng cáp sơn tĩnh điện) với số tiền sai tăng là 133.519.000đ (quá trình lập hồ sơ dự thầu nhà thầu đã loại bỏ giá trị tăng sai). Như vậy Công ty TNHH Công trình Tiên Tiến AIC mới chỉ giảm giá gói thầu xây lắp tương ứng tỷ lệ 1,97%.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã xác định Công ty CP Việt Phúc và Công ty TNHH Công trình Tiên Tiến AIC có giá trị dự thầu và trúng thầu không đạt tỷ lệ giảm giá gói thầu theo Văn bản 2058/UBND-XD ngày 13/8/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang: “Công trình dân dụng giảm giá gói thầu tối thiểu 3%”.

Sai phạm hơn 12 tỷ đồng phải giảm trừ

Căn cứ vào các sai phạm được phát hiện qua thanh tra, với tổng số tiền 12.862.426.000đ. Chánh thanh tra tỉnh Bắc Giang kết luận và xử lý như sau:

Yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, đơn vị, cá nhân được thanh tra  có trách nhiệm thu hồi và nộp số tiền thuế suất GTGT 5% với số tiền 681.768.000đ (do áp dụng và phê duyệt sai tăng thuế suất VAT 5%) thuộc gói thầu số 10: Cung cấp, lắp đặt thiết bị khí sạch, khí y tế. Yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, các đơn vị và cá nhân nộp vào ngân sách Nhà nước qua tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh trước ngày 28/9/2018.

Tổng giá trị xây lắp thiết bị thuộc dự án phải giảm trừ thanh tra là 12.180.658.000đ  cụ thể: Giá trị xây lắp và thiết bị thuộc gói thầu số 9 với tổng số tiền: 3.187.272.000đ (do khảo sát, thiết kế - lập dự toán, thẩm tra và thẩm định về khối lượng, vật tư thiết bị chưa triệt để, dẫn đến việc khối lượng vật tư, thiết bị thiết kế tăng so với thực tế cần phải thi công; và thực tế thì công giảm so với hợp đồng.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang tái khẳng định sai phạm tại dự án của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang đồng thời cho biết sẽ tiến hành làm rõ thêm nhiều nội dung.

 

Giá trị thiết bị thuộc gói thầu số 10 (Khí sạch và khí y tế), với tổng số tiền: 8.687.166.000đ (giảm trừ do điều chỉnh, bổi sung và khối lượng vật tư, thiết bị thực tế thi công so với hợp đồng trúng thầu – chưa tính bù trừ khối lượng vật tư, thiết bị giá trị  diều chỉnh).

Giá trị thiết bị gói thầu số 11 (Điện nhẹ) với tổng số tiền 14.040.000đ (thực tế thi công giảm so với hợp đồng).

Giá trị xây lắp và thiết bị thuộc gói thầu số 15: Xây dựng đường điện 22KV… thiết bị kho Kiểm soát nhiễm khuẩn, với tổng số tiền 70.734.000đ (thực tế thi công giảm so với hợp đồng).

Giá trị gói thầu số 7: Quản lý dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện, với tổng số tiền là 221.446.000đ gồm: Giảm trừ thuế GTGT từ 10% xuống 5% với số tiền 131.780.000đ (do hợp đồng tăng thuế GTGT 5%), và giảm trừ tiết kiệm 3% theo Văn bản 2058/UBND-XD của Chủ tịch UBND tỉnh, với số tiền 89.666.000đ.

Sai phạm nghiêm trọng, xử lý cán bộ như thế nào?

Với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, Thanh tra tỉnh Bắc Giang yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang nghiêm túc rút kinh nghiệm về trách nhiệm của mình.

Yêu cầu trưởng phòng và chuyên viên thuộc Phòng quản lý chất lượng xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang; Giám đốc, các cán bộ được giao thẩm tra, thuộc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Bắc Giang nghiêm túc rút kinh nghiệm trước Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang do đã để xảy ra sai phạm.

Hiện tại, Giám đốc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Bắc Giang là ông Đỗ Ngọc Thành.

 

 

 

 

Theo Phapluatplus