Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Toà án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

2018-04-19 10:37:01 admin

Ngày 18-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc làm việc với lãnh đạo Tòa án nhân dân (TAND) tối cao để đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác. Cùng dự có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao; Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ngành, TP Hà Nội.


Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, các dự án luật Chính phủ chủ trì xây dựng đều tham khảo ý kiến của Tòa án và ngành tòa án đều tích cực tham gia. Một số luật gần đây được ban hành hoặc soạn thảo nhằm tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội có nhiều nội dung thuộc phạm vi hướng dẫn của Tòa án như giải quyết nợ xấu, khắc phục nợ đọng bảo hiểm. Dựa trên thực tiễn xét xử, như xét xử các vụ án về ngân hàng, Tòa án có nhiều kiến nghị, góp ý về việc xây dựng cơ chế, chính sách, phòng, chống tội phạm...

Thủ tướng làm việc với cán bộ chủ chốt ngành kiểm sát. Ảnh: TRẦN HẢI

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, cho rằng cải cách tư pháp lấy tòa án làm trung tâm theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận, Tòa án có chuyển biến tích cực; các cơ quan quốc tế đánh giá cao các cải cách trong hệ thống Tòa án Việt Nam.

Về thực hiện quy chế phối hợp giữa Chính phủ và TAND tối cao, Thủ tướng cho biết, Tòa án đã tham gia cùng Chính phủ xử lý, giải quyết khiếu nại đông người kéo dài; tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật. Công tác phối hợp giữa Tòa án và Chính phủ được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả, nhất là trong thi hành án dân sự, xây dựng pháp luật, hướng dẫn pháp luật, công tác tương trợ tư pháp… Công tác hướng dẫn áp dụng pháp luật của Tòa án có nhiều đổi mới. Chính phủ luôn tạo điều kiện cho các cơ quan tư pháp trong thực hiện Nghị quyết 49 có kết quả, nhất là về cải cách tư pháp, trong đó có xây dựng cơ sở vật chất ngành tòa án.

Về phương hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh việc thực hiện quy chế phối hợp công tác cần mang tính thường xuyên hơn. Trong đó, có vấn đề đẩy mạnh công tác hòa giải trong giải quyết vụ án dân sự; xét xử lưu động để giáo dục, phổ biến pháp luật trong tình hình hiện nay.

Thủ tướng cho rằng, ngành tòa án cần làm tốt công tác đào tạo nghiệp vụ xét xử, đào tạo nâng ngạch thẩm phán, các chức năng tư pháp; nâng cấp trang thiết bị làm việc của tòa án các cấp theo yêu cầu cải cách tư pháp phù hợp điều kiện phát triển đất nước; tăng cường ứng dụng công nghệ để cải cách tư pháp một cửa, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong quản lý.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao để nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Viện KSND tối cao. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Thời gian qua, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật, Chính phủ và Viện KSND tối cao đã triển khai thường xuyên, liên tục công tác phối hợp. Trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện KSND tối cao kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan áp dụng các biện pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Công tác phối hợp đã mang lại những hiệu quả nhất định cho việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chức năng xét xử của hệ thống Viện Kiểm sát các cấp...

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Văn phòng Chính phủ và Viện KSND tối cao phối hợp tổ chức các cuộc làm việc thường niên để tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa hai cơ quan. Thủ tướng đánh giá, Chính phủ và Viện KSND tối cao đã thực hiện nghiêm túc, toàn diện Nghị quyết Liên tịch về phối hợp công tác giữa hai cơ quan với 10 nhiệm vụ đã đề ra, bảo đảm đúng pháp luật; phối hợp tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, ngừa oan sai, công tác thi hành án… Nhấn mạnh chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân của Viện KSND tối cao, Thủ tướng cho rằng, vai trò của ngành kiểm sát ngày càng quan trọng trong thực thi, bảo vệ pháp luật; đóng góp lớn vào thành công trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Về những phương hướng hợp tác của hai cơ quan trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị nâng cao chất lượng công tác lập dự toán phục vụ các mặt hoạt động của ngành kiểm sát, bảo đảm đúng pháp luật, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước. Tin tưởng công tác phối hợp giữa hai cơ quan thời gian tới sẽ đạt kết quả tốt, Thủ tướng lưu ý một trong các yêu cầu của cải cách tư pháp, đó là không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính, tạo điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị Viện KSND tối cao đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình phối hợp tác với các bộ, ngành, bảo đảm điều kiện nhằm thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ của ngành kiểm sát theo quy định của pháp luật.

 

Thành Vinh