THUẾ THANH XUÂN HÀ NỘI, NHỮNG CHỨNG TỪ “KHÓ HIỂU”

2018-11-29 14:19:42 admin

DN&TH; Tòa soạn DN&TH tiếp nhận thông tin về số liệu thu nộp ngân sách của một số đơn vị, doanh nghiệp do Chi Cục thuế quận Thanh Xuân – Hà Nội quản lý, không rõ ràng, có những điểm cần phải xem xét lại một cách thấu đáo như việc nhập tay chứng từ không rõ điểm thu tại kho bạc nào, gắn mã ký hiệu giao dịch ngoại tỉnh nhưng lại nằm trong số lô chứng từ Hà Nội “HAN”, các bước hoàn thuế cho danh nghiệp “bất thường”…


Xuất phát từ bộ phận tin học, gây xáo trộn chứng từ và giá trị nộp ngân sách của các đơn vị như Công ty Cổ phần Sản xuất hàng Thể Thao, Bệnh viện phục hồi chức năng, Công ty Sunrise và nhiều đơn vị khác.

                                                                                      Vũ Chiến