Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc: nghiêm cấm cán bộ sách nhiễu, vòi vĩnh

2020-07-21 17:52:37 admin

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc khẳng định sẽ kiên quyết xử lý đối với các hành vi lợi dụng mối quan hệ kiểm toán để mưu cầu lợi ích riêng; đồng thời nghiêm cấm việc sách nhiễu, hách dịch, vòi vĩnh, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán.


Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc

 

Ngày 21/7, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc ký ban hành Công điện về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý hoạt động của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước (KTNN).

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc yêu cầu thủ trưởng các đơn vị bám sát mục tiêu, trọng tâm và nội dung kiểm toán chủ yếu năm 2020 và các đề cương kiểm toán để tập trung thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020 đảm bảo đúng tiến độ, nguyên tắc tổ chức kiểm toán theo phương án được duyệt; Thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm trước.

Trong quá trình triển khai hoạt động kiểm toán, cần nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán; nâng cao chất lượng và kết quả hoạt động kiểm toán; bám sát tình hình thực tế, duy trì chế độ báo cáo tiến độ và kết quả kiểm toán; tăng cường công tác kiểm soát chất lượng các cuộc kiểm toán; chú trọng việc thu thập bằng chứng kiểm toán đảm bảo các kết luận, kiến nghị chính xác, đúng quy định.

Người đứng đầu ngành kiểm toán cũng lưu ý đến việc tăng cường quản lý, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và uy tín của Kiểm toán viên nhà nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Ông yêu cầu mỗi thành viên đoàn kiểm toán phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc ứng xử và quy chế hoạt động, chuẩn mực kiểm toán về đạo đức nghề nghiệp.

Tổng kiểm toán khẳng định, kiên quyết xử lý đối với các hành vi lợi dụng mối quan hệ kiểm toán để mưu cầu lợi ích riêng, như xin chương trình, dự án, hợp đồng...cho người thân, gia đình. Đồng thời nghiêm cấm việc sách nhiễu, hách dịch, vòi vĩnh, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán; nghiêm cấm gặp gỡ đơn vị được kiểm toán ở ngoài trụ sở để bàn và giải quyết công việc nếu không có trong kế hoạch kiểm toán; nghiêm cấm hành vi bỏ sót, cố tình làm sai lệch, không đầy đủ kết quả kiểm toán.

Ông Hồ Đức Phớc yêu cầu thủ trưởng đơn vị cần phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tổ kiểm toán, đoàn kiểm toán và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, cần chấp hành đúng quy định báo cáo định kỳ, đột xuất với lãnh đạo KTNN khi phát hiện vụ việc, sai phạm lớn trong quá trình kiểm toán để kịp thời chỉ đạo chuyển cơ quan điều tra làm rõ.

 

 

LUÂN DŨNG

Theo https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tong-kiem-toan-ho-duc-phoc-nghiem-cam-can-bo-sach-nhieu-voi-vinh-1691666.tpo