Trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc của Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu

2019-02-01 10:18:59 admin

DN&TH; Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu trong năm vừa qua không ngừng phát triển và có nhiều đổi mới theo sự phát triển của nền báo chí hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả. Nhân dịp Tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, Ban Biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu đã trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều cố gắng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tạp chí.


 Ban Lãnh đạo Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu trao Bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Tạp chí trong năm 2018.

Ban lãnh đạo Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu khẳng định, những nỗ lực, đóng góp của các tập thể có ý nghĩa hết sức quan trọng với sự phát triển của Tạp chí. Từng cố gắng nhỏ của mỗi Phòng, Ban  đều có giá trị nhất định trong việc nâng cao chất lượng nội dung, cải tiến hình thức, tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin trên các lĩnh vực, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của độc giả.

Cũng trong dịp này, Ban Biên tập đã trao bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 cho các cá nhân nhằm ghi nhận sự cố gắng của các Thư ký tòa soạn, Biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Tạp chí trong năm vừa qua.

Ban Lãnh đạo Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu trao Bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Tạp chí trong năm 2018.

Điểm qua những việc đã làm được của Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu trong năm 2018, Nhà báo Nguyễn Nam Thắng – Phó Tổng biên tập phụ trách nhận xét Tạp chí đã có bước tiến tích cực, làm tốt nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam. Trong năm 2018, Tạp chí đã có nhiều nội dung phản ánh sâu, chi tiết, và có tính hệ thống về các hoạt động nổi bật của lãnh đạo các cấp, Ban lãnh đạo Hội cũng như các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu.

Nhà báo Nguyễn Nam Thắng – Phó Tổng biên tập phụ trách phát biểu

Theo Ban Biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu, để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới,  Bổ sung, kiện toàn bộ máy lãnh đạo tạp chí; tuyển thêm phóng viên trẻ, yêu nghề báo, đam mê truyền với truyền thông và vững ngoại ngữ. Đào tạo tại chỗ và gửi đào tạo tại trường, lớp để phóng viên, biên tập viên đủ sức đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại.

Cùng với đó, Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu sẽ có phương thức cụ thể để liên kết chặt chẽ với các hội viên, nhất là những cá nhân, tổ chức có thể hợp tác để tạo ra và đăng phát những tin, bài bổ ích, hấp dẫn. Tổ chức nhiều hoạt động nhằm gắn bó mật thiết với các hoạt động lớn của Hội có sức lan tỏa và gắn bó mật thiết với các doanh nghiệp và doanh nhân trên toàn quốc.

 

 

Thành Đô