Trong 10 ngày, một cá nhân được bầu vào Ban Kiểm soát ba công ty: FLC Faros, FLC Stone, Chứng khoán BOS

2019-06-24 08:31:10 admin

Một cá nhân sinh năm 1986, đang là chuyên viên Kiểm soát tài chính của Tập đoàn FLC liên tiếp được bầu vào Ban Kiểm soát của ba công ty khác là FLC Faros, FLC Stone và Chứng khoán BOS.


Đại hội cổ đông thường niên của CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) tổ chức ngày 21/6 vừa qua đã thông qua đơn từ nhiệm của toàn bộ ba thành viên Ban Kiểm soát cũ của công ty và thực hiện bầu bổ sung thành viên mới.

Kết quả, ba cá nhân được Đại hội nhất trí đưa vào Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kì 2016-2021 là ông Nguyễn Trọng Huyên, ông Trần Lâm Châu và ông Phạm Anh Dũng.

Ban Kiểm soát mới sau đó đã họp và thống nhất để ông Nguyễn Trọng Huyên làm Trưởng ban.

FLC Faros

Ông Đỗ Như Tuấn (ngoài cùng bên trái) tặng hoa cho các Thành viên Ban Kiểm Soát mới của FLC Faros nhiệm kì 2016-2021. Ảnh: FLC Faros.

Ông Huyên sinh năm 1986 tại tỉnh Phú Thọ, trình độ Đại học, hiện đang là Phó Trưởng Ban Kế toán tại – CTCP Tập đoàn FLC (Mã: FLC). 

Ông Trần Lâm Châu sinh năm 1985 tại Hà Nội, trình độ Đại học, ông từng có thời gian làm Giám đốc Tài chính tại Công ty cổ phần An Phát Holdings.

Ông Phạm Anh Dũng sinh năm 1986 tại Nam Định, trình độ Thạc sĩ. Từ tháng 1/2019 đến nay, ông Dũng là chuyên viên Kiểm soát tài chính – Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn FLC.

Trước đó Đại hội cổ đông ngày 11/6 của CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (Mã: AMD, nay đã đổi tên thành FLC Stone) đã bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát và hai cá nhân trúng cử cũng chính là ông Phạm Anh Dũng và ông Trần Lâm Châu nhắc tới ở trên.

Chiều 18/6, CTCP Chứng khoán Artex (Mã: ART, nay đã đổi tên thành Chứng khoán BOS) tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2019 cũng bầu ông Phạm Anh Dũng vào Ban Kiểm soát công ty.

Cùng được bầu với ông Dũng còn có ông Lê Đức Linh, sinh năm 1979, hiện đang là Phó Tổng Giám đốc CTCP Kết nối tài chính Việt Nam; và ông Nguyễn Đăng Vụ, sinh năm 1992, hiện đang là Chuyên viên kiểm soát nội bộ của Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways  - công ty con do Tập đoàn FLC sở hữu 100%).

Như vậy chỉ trong 10 ngày từ 11 đến 21/6, ông Phạm Anh Dũng – Chuyên viên Kiểm soát tài chính thuộc Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn FLC được Đại hội cổ đông của ba công ty bầu vào Ban Kiểm soát.

Ông Trần Lâm Châu – Phó Ban Kế toán Tập đoàn FLC cũng được bầu vào Ban Kiểm soát của hai công ty.

Tập đoàn FLC và các doanh nghiệp kể trên có liên quan với nhau thông qua các nhân sự chủ chốt.

Cụ thể, Tập đoàn FLC và FLC Faros đều có chung Chủ tịch HĐQT và cổ đông lớn nhất là ông Trịnh Văn Quyết. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC (ông Nguyễn Thiện Phú) mới được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc FLC Faros.

Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn FLC (ông Nguyễn Tiến Dũng) hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc FLC Stone.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC (bà Hương Trần Kiều Dung) hiện là Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán BOS.

 

 

Y Vân

Theo Kinh tế & Tiêu dùng