TV HĐQT Vinaconex muốn “chốt lại” danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2019

2019-05-21 09:26:10 admin

Nếu thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 14/6/2019 theo như đề xuất của hai thành viên HĐQT, các cổ đông Cường Vũ và Star Invest (bao gồm cả An Quý Hưng) đều sẽ nắm giữ cổ phần của Vinaconex liên tục trong khoảng thời gian 6 tháng. Điều này sẽ giúp cho các cổ đông lớn tại Vinaconex có nhiều quyền lợi hơn.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Kiến nghị “chốt” danh sách họp vào ngày 14/6/2019

Theo nguồn tin riêng của VietTimes, liên quan đến công tác chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019, ngày 13/5/2019, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã CK: VCG) đã có tờ trình Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt việc hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp (lập ngày 8/4/2019) và phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức và chương trình họp.

Phản hồi về vấn đề này, các thành viên HĐQT Vinaconex là ông Nguyễn Quang Trung và Thân Thế Hà đã đề nghị chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 “cho đến khi nội bộ đạt được sự thống nhất liên quan đến quản trị điều hành”.

Theo đó, ông Nguyễn Quang Trung và ông Thân Thế Hà cho rằng các cổ đông lớn tại Vinaconex thời gian vừa qua có những bất đồng trong quản trị điều hành công ty.

Vì vậy, việc tổ chức sau khi các cổ đông lớn đạt được sự thống nhất sẽ góp phần đảm bảo ĐHĐCĐ thường niên 2019 đi vào thực chất, các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua đạt được sự đồng thuận, nhất trí cao.

“Trong trường hợp các thành viên HĐQT đại diện cho cổ đông An Quý Hưng (Công ty TNHH An Quý Hưng - PV) lấy quyền đa số vẫn quyết định tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 28/6/2019 thì chúng tôi đề nghị ngày công bố thông tin về chốt danh sách cổ đông là ngày 25/5/2019, ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) là ngày 14/6/2019 để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các cổ đông khác của Vinaconex” - ông Nguyễn Quang Trung và ông Thân Thế Hà đề nghị.

Mặt khác, hai thành viên HĐQT cũng cho biết nội dung trong chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tại tờ trình ngày 13/5/2019 nêu trên của Tổng giám đốc Vinaconex chỉ là những nội dung mang tính thủ tục và có thể xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đáng chú ý, ông Trung và ông Hà thực hiện đề xuất này với tư cách đại diện cho các cổ đông là Công ty TNHH Bất động Sản Cường Vũ (Cường Vũ) và Công ty Đầu tư Star Invest (Star Invest).

Được biết, Cường Vũ là nhà đầu tư đã trúng đấu giá lô cổ phần chiếm 21,28% vốn điều lệ của Vinaconex do Viettel chào bán. Ngày thực hiện giao dịch và trở thành cổ đông lớn của Cường Vũ là ngày 27/12/2018.

Trong khi đó, Star Invest đã “thế chân” PYN Elite Fund trở thành cổ đông lớn của Vinaconex sau khi nhận chuyển nhượng lại hơn 33,45 triệu cổ phiếu VCG, chiếm tỷ lệ sở hữu 7,57%. Giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và giúp Star Invest trở thành cổ đông lớn được thực hiện vào ngày 24/12/2018.

Như vậy, nếu thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 14/6/2019 theo như đề xuất của hai thành viên HĐQT, các cổ đông Cường Vũ và Star Invest (cả An Quý Hưng) đều sẽ nắm giữ cổ phần Vinaconex liên tục trong khoảng thời gian hơn 6 tháng.

Nắm giữ cổ phần trên 6 tháng, cổ đông Vinaconex sẽ có quyền gì?

Việc nắm giữ cổ phiếu liên tục trong khoảng thời gian ít nhất 6 tháng sẽ đem lại cho các cổ đông Vinaconex, đặc biệt là các cổ đông lớn sở hữu trên 5% khá nhiều quyền lợi.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinaconex (được thông qua tại ĐHĐCĐ tổ chức vào ngày 17/4/2018), Điều 12.3 ghi rõ cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần cổ đông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có các quyền như: Đề cử các ứng viên HĐQT hoặc Ban Kiểm soát; Yêu cầu HĐQT thực hiện việc triệu tập họp ĐHĐCĐ; Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ; và Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Vinaconex khi xét thấy cần thiết...

TV HĐQT Vinaconex muốn “chốt lại” danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2019 - ảnh 1

Trích dẫn nội dung Điều 12.3 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinaconex năm 2018 (Nguồn: VCG)

Còn căn cứ dựa vào Luật Doanh nghiệp, theo tìm hiểu của VietTimes, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần phổ thông liên tục trong thời gian 6 tháng cũng có nhiều quyền lợi khác, tùy theo tỷ lệ sở hữu.

Cụ thể, Điều 147, Luật Doanh nghiệp quy định, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông liên tục trong thời gian 6 tháng có quyền, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHCĐ có quyền yêu cầu tòa án hay trọng tài xem xét hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết ĐHCĐ trong các trường hợp sau: trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHCĐ không thực hiện đúng theo quy định của Luật này và điều lệ công ty, trừ trường hợp nghị quyết được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc điều lệ công ty.

Bên cạnh đó, Điều 161, Luật Doanh nghiệp quy định, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 6 tháng có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên HĐQT, giám đốc hoặc tổng giám đốc trong các trường hợp sau: vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty theo quy định tại Điều 160 của Luật này; không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao, không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời nghị quyết của HĐQT; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định của pháp luật, điều lệ công ty hoặc nghị quyết của ĐHCĐ; sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty./.

Trước đó, Vinaconex đã thông báo tạm hoãn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/4/2019). Nguyên nhân là do HĐQT - người triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Vinaconex đang bị Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa tạm dừng hoạt động.

Được biết, ngày 27/3/2019, Vinaconex đã nhận được quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án Nhân dân Quận Đống Đa (TAND Quận Đống Đa), sau khi đơn vị này thụ lý đơn yêu cầu của các nhà đầu tư Cường Vũ, Star Invest cùng 2 thành viên HĐQT Vinaconex là ông Nguyễn Quang Trung và ông Thân Thế Hà.

Theo đó, Vinaconex bị buộc phải tạm dừng thực hiện Nghị quyết Đại hội đổng cổ đông bất thường số 1/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/1/2019 (Nghị quyết số 01), có nội dung chủ yếu liên quan đến việc bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trước sự việc này, Vinaconex đã liên tục gửi các văn bản khiếu nại (ngày 28/3 và 29/3/2019), đề nghị TAND Quận Đống Đa hủy bỏ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Tuy nhiên, các khiếu nại của Vinaconex đã không được Tòa án chấp nhận và cho rằng quyết định được đưa ra là “phù hợp với quy định của pháp luật và cần thiết, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp” của người yêu cầu, của cổ đông Vinaconex.

Sau đó, đến ngày 25/4/2019, Tòa án đã ban hành quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu hủy Nghị quyết số 01. Đồng thời, Tòa án cũng ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc Vinaconex phải tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 01 nêu trên.

Với các quyết định này của TAND Quận Đống Đa, HĐQT Vinaconex được bầu ngày 11/1/2019 đã thôi "đóng băng” và tiếp tục hoạt động trở lại./.

 

 

 

Theo Viettimes