Vận tải đường sắt khép kín độc quyền?

2020-06-15 06:47:30 admin

Câu chuyện hợp nhất giữa Cty CP Vận tải đường sắt Hà Nội (HRT) với Cty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn (SRT) được dự báo sẽ là “tâm điểm” tại ĐHCĐ 2020 của HRT sẽ diễn ra vào ngày 15/6 tới đây.


Các thông tin về việc hợp nhất 2 cty vận tải đường sắt đang chờ đợi được giải đáp tại Đại hội cổ đông ngày 15/6/2020.

Theo nội dung tờ trình của HĐQT HRT về kế hoạch hợp nhất, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách đường sắt, HĐQT công ty trình ÐHĐCĐ chủ trương hợp nhất 2 Công ty Cổ phần Ðường sắt Hà Nội và Sài Gòn; xây dựng phương án hợp nhất 2 công ty khi đề án tái cơ cấu Tổng công ty Ðường sắt Việt Nam (VNR) được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, HĐQT mới chỉ đề nghị thông qua về mặt chủ trương, chưa có phương án hợp nhất cụ thể. Do đó, các thông tin về đề án tái cơ cấu của VNR, phương án sáp nhập ra sao, công ty sau hợp nhất như thế nào… là những câu hỏi mà cổ đông chờ đợi được giải đáp tại đại hội.

VNR cũng khẳng định việc sát nhập ít gây xáo trộn về tổ chức và nhân lực. Tiết kiệm được chi phí phát sinh của quá trình cơ cấu lại các doanh nghiệp vận tải đường sắt, như không phải thực hiện đánh giá lại các tài sản và tổ chức đấu giá…
Đề xuất sáp nhập này đã làm dấy lên lo ngại tăng thêm “độc quyền” của vận tải đường sắt, hoặc phép cộng cơ học giữa 2 công ty thuộc 2 miền sẽ thiếu hiệu quả.

Tuy nhiên, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho rằng, không có chuyện độc quyền khi sáp nhập 2 công ty này. “Sáp nhập để tránh cạnh tranh không lành mạnh giữa 2 doanh nghiệp trong cùng tổng công ty mẹ, việc cạnh tranh nội bộ sẽ triệt tiêu năng lực của doanh nghiệp lớn, gây lãng phí chi phí. “Hiện nay đường sắt chiếm chưa tới 1% lưu lượng vận tải, nên dù sáp nhập cũng không thể gọi là độc quyền”, ông Minh nhấn mạnh.

 

 

 

 

Theo https://doanhnhanthudo.vn/van-tai-duong-sat-khep-kin-doc-quyen.html