Vay nợ ngân hàng, đòi nợ người nghèo dễ hơn đòi nợ 'đại gia'

2017-11-09 13:56:08 admin

Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ ở mức 0,81% tại thời điểm 30/9/2017, trong đó nợ quá hạn là 0,42%. Con số này thấp hơn hẳn so với tỷ lệ chung của toàn ngành ngân hàng đến cuối tháng 7/2017 là 2,51%.


nguyen-duc-hai-NHCSXH

Vay nợ ngân hàng, đòi nợ người nghèo dễ hơn 'đại gia' 

Hôm nay (9/11) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức toạ đàm Hiệu quả của tín dụng chính sách với công tác xoá đói giảm nghèo bền vững. 

Đóng góp tham luận tại buổi hội thảo, ông Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho biết: Đến ngày 30/9/2017, tổng nguồn vốn của ngân hàng này đạt 179.120 tỷ đồng, tăng 172.098 tỷ đồng, gấp hơn 25 lần so với khi thành lập.

Trong đó, ngân sách nhà nước cấp vốn điều lệ và cấp vốn thực hiện các chương trình tín dụng đạt 27.762 tỷ đồng, chiếm 15,6% tổng nguồn vốn. Ngân hàng huy động trên thị trường, vay Ngân hàng Nhà nước, nhận tiền gửi 2% của các tổ chức tín dụng nhà nước và phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đạt 129.775 tỷ đồng, chiếm 72,5% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn địa phương ủy thác cho vay đạt 8.485 tỷ đồng, chiếm 4,7% tổng nguồn vốn. 

Đến 30/9/2017, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 169.036 tỷ đồng, gấp hơn 24 lần so với thời điểm thành lập; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 19,2%, với trên 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ là 13.944 tỷ đồng, với gần 457 nghìn đối tượng đang dư nợ.

Chất lượng tín dụng chính sách xã hội được củng cố và nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của toàn hệ thống NHCSXH đã giảm từ 13,75% tại thời điểm nhận bàn giao xuống còn 0,81% tại thời điểm 30/9/2017 (trong đó nợ quá hạn 0,42%, nợ khoanh 0,39%). Con số này thấp hơn hẳn so với tỷ lệ nợ xấu của toàn ngành ngân hàng nói chung (tính đến cuối tháng 7/2017 là 2,51%).

NHCSXH đã trải qua 15 năm hoạt động, có tiền đề là Ngân hàng Phục vụ Người nghèo thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Nhiệm vụ chủ yếu của NHCSXH là phục vụ cho vay các đối tượng là hộ nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách cần vay vốn để giải quyết việc làm, đi lao động có thời hạn ở nước ngoài và các tổ chức kinh tế, cá nhân hộ sản xuất, kinh doanh thuộc các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực II và III.

 

Theo Nhàđầutư

Tags