Về miền quê đáng sống Nghi Xuân

2019-08-26 15:02:41 admin

Từ một huyện nghèo với không ít những khó khăn phải đối mặt khi bắt tay vào xây dựng Nông thôn mới (NTM), sau nhiều năm kiên trì và nỗ lực, Nghi Xuân đã đạt được những thành quả to lớn và trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2018. Đạt được kết quả đáng tự hào đó trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động, sáng tạo của Huyện ủy, UBND huyện; sự vào cuộc với quyết tâm lớn của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong huyện; sự đồng thuận cao của nhân dân và sự quan tâm ủng hộ quý báu của các cấp, các ngành tỉnh Hà Tĩnh. Nông thôn Nghi Xuân hôm nay đang hướng đến tất cả là một "miền quê đáng sống”…


Cùng với huyện Đức Thọ, Nghi Xuân được chỉ đạo phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2020, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghi Xuân đã quyết tâm vượt trước thời hạn 2 năm, để trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2018. Thành quả đó thật đáng khâm phục. Nghi Xuân, vì vậy là một trong 3 huyện được tỉnh chọn tổ chức tổng kết thực hiện Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Và chắc chắn việc tổng kết đó cũng sẽ đúc rút được những kinh nghiệm tốt phục vụ cho Chương trình xây dựng NTM của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và của cả nước nói chung.

Một miền quê đáng sống…

Nói đến Nghi Xuân thì có nhiều điều muốn kể, muốn nghe. Nhưng tiêu biểu lúc này có lẽ là thành quả đáng tự hào về xây dựng Nông thôn mới, đã làm thay đổi khá toàn diện bộ mặt và chất lượng sống ở một vùng quê từng một thời gian khó. Sau 8 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tính đến tháng 12 năm 2018 (thời điểm công bố quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM), huyện Nghi Xuân đã huy động nguồn lực được 2.600 tỷ đồng (Ngân sách NN và nguồn vốn lồng ghép gần 900 tỷ đồng, vốn tín dụng gần 900 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp gần 15 tỷ đồng, nhân dân đóng góp và nguồn xã hội hóa trên 450 tỷ đồng…). Toàn bộ 17/17 xã trong huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM; có 9/9 tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM (quy hoạch, giao thông, thủy lợi, y tế, văn hóa, giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự xã hội).

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhiều giống lúa, ngô năng suất, chất lượng cao đã được đưa vào cơ cấu giống; tạo liên kết với các cơ sở chăn nuôi lợn nái ở xã Xuân Thành, Xuân Mỹ, Cổ Đạm để cung cấp con giống cho các cơ sở nuôi lấy thịt. Cùng với sản xuất nông nghiệp, Nghi Xuân chú trọng thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa sinh thái, du lịch trải nghiệm và du lịch thương mại cho thu nhập kinh tế cao. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực xúc tiến và thu hút đầu tư, nhờ mạnh dạn đột phá tìm nhiều hướng đi, Nghi Xuân đã trở thành một trong những địa phương đứng đầu Tỉnh với 33 dự án, có tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 27,8%  toàn tỉnh)…

Cơ sở vật chất hạ tầng tại các xã ngày một khang trang, sạch đẹp

Nhờ kinh tế phát triển, văn hóa được coi trọng và giữ gìn nên đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân Nghi Xuân ngày càng khởi sắc và nâng cao. Cảnh quan nông  thôn thật đẹp và bắt mắt: Đường bê tông rộng rãi, sạch sẽ, khang trang; những hàng cây xanh mát, những rặng hoa, đường hoa lúc nào cũng khoe sắc tỏa hương; nhà nào cũng rau xanh, cây trái trong vườn, chỉ ngắm nhìn đã thích mắt lắm rồi… Hầu hết các tuyến đường liên xã, liên thôn đều có “chủ”, như đường “xanh, sạch, đẹp” của thôn xóm; đường tự quản của thanh niên, phụ nữ… Huyện đã xây dựng 2 nhà máy xử lý rác thải và đang có kế hoạch xây dựng thêm nhà máy thứ 3 nhằm đạt bằng được tiêu chí môi trường trên địa bàn toàn huyện. Người dân quê Nghi Xuân bây giờ đã ít đi những nếp nhăn của cuộc đời gian khó; lúc nào cũng hồ hởi, niềm vui và niềm tin đong đầy khuôn mặt. Tình người mới đậm đà làm sao, khách lạ đến đây không mấy chốc đã thành “người nhà” với những xúc cảm thân thương, thú vị… Mỗi lúc chiều về, hay  vào ngày cuối tuần đến, các hoạt động văn hóa, thể thao của mọi lứa tuổi lại sôi động hẳn lên; nào là bóng đá của thanh niên, bóng chuyền, cờ tướng, giao lưu văn nghệ… đã trở thành phong trào, thành nhu cầu không thể thiếu của người dân Nghi Xuân.  Nông thôn mới là vậy - đẹp đất, đẹp người.

Cội nguồn văn hóa - nền tảng cho một Nông thôn mới bền vững

Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng NTM, một vấn đề bức thiết được đặt ra, đó là giải pháp giữ cân bằng, hài hòa giữa phát triển kinh kế với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Làm sao để hạn chế tới mức thấp nhất những tác động tiêu cực của mặt trái quá trình đô thị hóa đến đời sống xã hội ? Đặc biệt, xây dựng NTM khang trang, hiện đại, văn minh không có nghĩa là để cho những giá trị văn hóa truyền thống bị mai một. Xây dựng NTM cũng là một cuộc đấu tranh với nghèo nàn, lạc hậu, với lối sống thực dụng, vô cảm, bài trừ các tệ nạn xã hội đã và đang làm băng hoại đạo đức, nếp sống và những thuần phong, mỹ tục tốt đẹp của làng quê. Trong những nền tảng đó, Nghi Xuân rất coi trọng việc phát huy truyền thống hiếu học của nhân dân, truyền thống lá lành đùm lá rách, giúp nhau giảm nghèo bền vững; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; không ngừng củng cố các thiết chế văn hóa; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng gia đình, làng, xã văn hóa, công sở văn minh.

Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được huyện chú trọng đẩy mạnh và trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp. Huyện Nghi Xuân đồng thời chủ trương huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; Xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn mới gắn với phát triển đô thị. Ở Nghi Xuân, mỗi khu dân cư đều có Câu lạc bộ văn nghệ dân gian. Hiện toàn huyện đã có 30 Câu lạc bộ văn nghệ như ca trù, dân ca ví giặm, trò Kiều…, như:  Cổ Đạm có ca trù; Xuân Hồng có chầu văn; Xuân Lam có sắc bùa; Tiên Điền, Xuân Liên có chèo Kiều; các xã Xuân Viên, Xuân Phổ thì lập câu lạc bộ dân ca ví giặm… Tất cả những nội dung trên là nền tảng quan trọng để xây dựng thành công huyện NTM kiểu mẫu ở Nghi Xuân.

Quyết tâm trở thành Huyện NTM kiểu mẫu

Từ những thành tích đã đạt được, huyện Nghi Xuân đặt mục tiêu phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu (NTMKM), điển hình về văn hóa trên toàn quốc, đồng thời sớm hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 4 và trung tâm kinh tế, văn hóa phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, mục tiêu trước mắt (2019- 2020) của huyện là: 17 xã triển khai xây dựng xã NTM nâng cao và NTMKM, trong đó có 6 - 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 3 xã đạt NTMKM. Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Nghi Xuân sẽ dốc toàn lực để hoàn thành mục tiêu huyện NTMKM điển hình về văn hóa và trung tâm kinh tế văn hóa phía Bắc Hà Tĩnh. Khi hoàn thành mục tiêu đã đặt ra, nghĩa là Nghi Xuân trở thành huyện NTMKM và đây thực sự là một “miền quê đáng sống” trên dải đất Bắc Trung bộ nơi địa đầu Hà Tĩnh.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, huyện Nghi Xuân đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hóa; phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong những năm qua, đồng thời nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả; nhân rộng các mô hình người tốt, cách làm hay. Mặt khác, để phong trào xây dựng NTMKM đi vào thực chất, ngay từ đầu năm, Nghi Xuân đã tổ chức phát động thi đua trong toàn huyện, được người dân đồng tình cao, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi giữa các đơn vị thôn xóm, đạt được những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ.

Một trong những “điểm nhấn” của NTMKM là xây dựng vườn mẫu. Trên địa bàn Nghi Xuân hiện đã có trên 1.000 vườn hộ có thu nhập ổn định, trong đó 200 vườn mẫu được người dân đăng ký dự thi cấp huyện và tỉnh. Qua kiểm tra đánh giá đã có 93 vườn đạt chuẩn, nâng tổng số vườn đạt chuẩn ở Nghi Xuân lên trên 250 vườn.Đến cuối năm 2018, toàn huyện đã có 64 khu dân cư đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. Nổi bật là các xã Xuân Viên, Xuân Trường, Xuân Mỹ, Xuân thành, Xuân Phổ, Tiên Điền, Cổ Đạm...

 Riêng 6 tháng đầu năm 2019, với quyết tâm và tinh thần chủ động cao trong thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch năm, Nghi Xuân đã đạt được những kết quả rất đáng mừng trong phát triển kinh tế - xã hội: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 13%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (nông, lâm, thủy sản chiếm 18,7%; công nghiệp - xây dựng chiếm 45%; thương mại - dịch vụ chiếm 36,3%). Tổng sản lượng lương thực có hạt 18.503 tấn/19.827 tấn đạt 93,3% Kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 173,137 tỷ đồng, tăng 103,7% so cùng kỳ, đạt 83,2% Kế hoạch năm.  Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 91%. Giải quyết việc làm mới cho 2.201 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 635 người, đạt 55% kế hoạch (kế hoạch 4.000 lao động).  Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được tập trung  lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa giai đoạn 2019 - 2025.

Huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Nghi Xuân - quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du đang đổi mới từng ngày. Không chỉ về cảnh sắc làng quê mỗi ngày thêm đẹp, thêm cuốn hút lòng người; mà cuộc sống của người dân Nghi Xuân cũng ngày càng no đủ và hạnh phúc hơn, vui tươi và tin tưởng vững chắc vào tương lai tốt đẹp hơn...Cán bộ và nhân dân Nghi Xuân càng thêm tự hào về quê hương yêu dấu, tự hào về truyền thống đoàn kết và vượt khó vươn lên để có được những thành quả to lớn hôm nay. Xứng đáng là một “miền quê đáng sống”.

 

 

 

Theo Nguyệt Hằng

VNHN