Việt Nam vươn lên vị trí 42 trong bảng xếp hạng thương hiệu mạnh nhất thế giới

2019-11-07 15:19:04 admin

Theo bảng xếp hạng do Brand Finance vừa công bố, giá trị thương hiệu Quốc gia của Việt Nam năm 2019 tăng thêm 12 tỷ USD so với năm 2018, đạt 247 tỷ USD.


<a class=

Thương hiệu các công ty lớn trong nền kinh tế đóng góp quan trọng vào xếp hạng này" />Thương hiệu các công ty lớn trong nền kinh tế đóng góp quan trọng vào xếp hạng này

Như vậy, Việt Nam đã vươn lên vị trí 42 trong top các thương hiệu mạnh nhất thế giới, tăng 1 bậc so với năm 2018. Tính chung trong 3 năm qua, giá trị thương hiệu Quốc gia tăng thêm 8 bậc. 

Những nhân tố được đưa vào tính toán bao gồm giá trị thương hiệu sản phẩm và thương hiệu các công ty lớn trong nền kinh tế; cùng với đó là mức độ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Chính phủ và các dự báo tăng trưởng GDP, tăng trưởng xuất nhập khẩu của Việt Nam tại thời điểm đều rất tích cực.

Theo THCL

https://thuonghieucongluan.com.vn/viet-nam-vuon-len-vi-tri-42-trong-top-cac-thuong-hieu-manh-nhat-the-gioi-a83193.html