Vitranschart báo lỗ 182 tỷ đồng sau 9 tháng, nâng tổng lỗ lũy kế lên 1.485 tỷ đồng

2018-11-08 14:29:35 admin

Mới đây, Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart – Up COM - Mã chứng khoán: VST) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 với nhiều điểm đáng chú ý. Tính đến hết quý 3/2018 Vitranschart đã âm vốn chủ sở hữu đến 860 tỷ đồng, nợ phải trả vượt 63% tổng tài sản.


Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 408,4 tỷ đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó doanh thu từ hoạt động vận tải biển đạt 273,4 tỷ đồng, chiếm 67% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ. Giá vốn bỏ ra cao hơn cả doanh thu, đạt 438 tỷ đồng, nên Vitranschart đã lỗ thuần hơn 30 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh.

Chi phí tài chính trong kỳ tăng 23 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 117 tỷ đồng, chủ yếu tăng chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá. Tính đến hết quý 3 Vitranschart còn ghi nhận nợ phải trả 2.228 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 120 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn 1.258 tỷ đồng.

vitranschart bao lo 182 ty dong sau 9 thang nang tong lo luy ke len 1485 ty dong
Vitranschart báo lỗ 182 tỷ đồng sau 9 tháng, nâng tổng lỗ lũy kế lên 1.485 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Danh sách các ngân hàng cho Vitranschart vay có Ngân hàng TMCP Á Châu hơn 445 tỷ đồng, có Ngân hàng Phát triển VN CN Hải Phòng hơn 291 tỷ đồng, có Ngân hàng TMCP Bảo Việt hơn 282 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP VCB CN TP HCM hơn 107 tỷ đồng… Trong đó hồi tháng 5/2018 VCB CN TP HCM từng rao bán toàn bộ dư nợ tại Vitranschart với giá khởi điểm bằng 35% tổng dư nợ.

Bên cạnh đó chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tăng đột biến 10 tỷ đồng, lên 30,9 tỷ đồng, chủ yếu do công ty trích lập dự phòng hơn 10,6 tỷ đồng ghi nhận vào chi phí quản lý.

Kết quả, Vitranschart báo lỗ hơn 182 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2018, giảm lỗ được hơn 40 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái (222 tỷ đồng) nhưng cũng góp phần nâng tổng lỗ lũy kế chưa phân phối đến cuối kỳ lên 1.485 tỷ đồng.

Năm 2018 Vitranschart đặt mục tiêu kinh doanh lỗ 302,2 tỷ đồng trong năm 2018. Do vậy dù kết quả 9 tháng đầu năm lỗ 182 tỷ đồng - thì đây cũng là những gì nằm trong dự kiến của công ty.

Tính đến hết quý 3, Vitranschat ghi nhận tổng tài sản đạt 1.367 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả 2.228 tỷ đồng, vượt 63% tổng tài sản. Vitranschart cũng đã âm vốn chủ sở hữu đến 860 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tính đến thời điểm hiện tại, giá cổ phiếu VST của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam đang đứng ở mức rất thấp (700 đồng/cổ phiếu). Tuy nhiên, cổ phiếu này đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do VCSH (410) không dương tại ngày 31/12/2015.

Được biết, Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tiền thân là Công ty Vận tải biển Miền Nam Việt Nam, được thành lập năm 1975. Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ năm 2007. Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh vận tải biển, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, sửa chữa tàu biển...

 

 

Tân An

TBCKVN