Xã Bảo Sơn Bắc Giang: Tràn lan việc xây dựng nhà ở trên đất đấu nông nghiệp

2019-02-23 09:17:02 admin

DNTH: Một thực trạng đang diễn ra tại địa bàn xã Bảo Sơn huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang đó là đất nông nghiệp bị lấn chiếm hoặc sử dụng không đúng mục đích, đặc biệt là xây dựng trái phép nhưng chưa được chính quyền cơ sở kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý dứt điểm, vấn đề này không chỉ gây bức xúc trong dư luận mà còn làm ảnh hưởng đến mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Bảo Sơn.


Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn sử lý tình trạng vi phạm pháp luật đất đai lấn chiếm đất công đất nông nghiệp trên địa bàn vẫn còn hạn chế công tac quản lý nhà nước nói chung và xã Bảo Sơn nói riêng và còn nhiều thiếu sót, chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng nhiều hộ dân ngang nhiên làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp.

Những căn nhà kiên cố xây dựng sai phép trên đất nông nghiệp trên địa bàn xã Bảo Sơn.

Hiện nay trên địa bàn xã Bảo Sơn còn rất nhiều đất nông nghiệp bị lấn chiếm, vi phạm hành chính về đất nông nghiệp, chủ yếu là vi phạm về việc xây dựng nhà trên đất nông nghiệp từ những năm 2011 đến nay. Xã Bảo Sơn huyện Lục Nam là địa bàn nóng của huyện nhất về tình trạng người dân xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp, khu đất bãi mầu(trung tâm xã) có nguồn gốc là đất nông nghiệp do xã Bảo Sơn quản lý.

Đất nông nghiệp được san lấp để bán và xây nhà kiên cố tai xã Bảo Sơn.

Năm 2011 UBND xã Bảo Sơn đã thực hiện giao khoán diện tích đất nông nghiệp cho dân thầu,Thông qua bản hợp đồng là 50 năm. Để trông coi bảo vệ nhưng trong quá trình thực hiện lợi dụng sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, các hộ dân đã tự ý chuyển nhượng và chia tách hợp đồng thầu khoán, dựng nhà kiên cố trên quỹ đất thuê khoán tại thôn Tiên xã Bảo Sơn.

Tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

 1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: (a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; (b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm; (c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp; (d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; (đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất; (e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở; (g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng".

Đề nghị lãnh đạo huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vào cuộc chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm không để tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích kéo dài, phát sinh nhiều hệ lụy khó lường. Đồng thời xử lý những cá nhân dung túng cho việc xây dựng sai phạm trên đất nông nghiệp.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.

Nhóm PV BĐPL

Tags